Glömt lösenordet? Klicka här.

Tillsynsfrågor

Följer europeiska och nationella föreskrifter

Merivaaras produkter är CE-märkta och följer statliga föreskrifter. Produkterna är utformade att uppfylla kraven i nationell lagstiftning, EU-direktivet för medicintekniska produkter (93/42/EEG) och standarder som har harmoniserats på basen av dessa direktiv.

Medicinteknisk produkt klass I

Merivaaras produkter klassificeras som Klass I i EU-direktivet (93/42/EEG), bilaga IX. Grundat på bilaga VII i samma direktiv är tillverkaren ansvarig för kvalitetssäkringen och verifikation av produkternas konformitetsförfarande. Som ett resultat av detta utfärdar Merivaara-koncernen en försäkran om överensstämmelse för var och en av sina produkter.

Produkterna är registrerade hos finska myndigheter

Merivaaras produkter har registrerats hos Valvira, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. På begäran utfärdar Valvira certifikat för fri försäljning för export av Merivaaras produkter.

Certifikat