Glömt lösenordet? Klicka här.

Arkiv

Nyheter

8. november 2013

Demokampanj!

Operationsbord och 

21. oktober 2013

Helsingfors Universitetssjukhus valde Merivaaras bildhanteringssystem för sina operationssalar

Finländska Merivaara har vunnit ett anbud för bildhanteringssystemen och underhållet av dem vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Det är fråga om ett ramavtal på basis av vilket HNS kan göra beställningar utifrån sina behov. Det första objektet är Mejlans tornsjukhus, som är en del av HUCS, Helsingfors Universitets Centralsjukhus. Det första systemet installeras i Mejlans hybridsal redan under detta år och tas i bruk i december. Det kommer sedan att installeras i etapper i övriga operationssalar i Mejlans tornsjukhus under 2014 och 2015.

26. augusti 2013

Merivaara levererar operationsborden till ny kirurgisk utbildningscentral vid Tammerfors Universitetssjukhus

Finländska Merivaara Ab levererar operationsborden till en ny kirurgisk utbildningscentral som öppnas på Tammerfors universitetssjukhus (TAYS) område i höst. Utbildningscentralen, som använder undervisningsmetoder av ett nytt slag och är unikt i Norden, kommer att betjäna både den medicinska utbildningen vid universitetet och fortbildningen av kirurger och annan vårdpersonal. Utbildningscentralen erbjuder yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården en unik möjlighet att öva operationsverksamhet i verklighetstrogna förhållanden.

10. maj 2013

SAGA vårdsäng för vårdhem och geriatrik visas på hjälpmedelsmässan 15-16 Maj

Saga vårdsäng har hög kvalitet och är lämplig för vårdhem och geriatriska avdelningar. Den är bekväm och har en trevlig utformning för personer med höga krav på komfort och ergonomi. Saga vårdsäng är enkel att använda, säker och multifunktionell.

25. mars 2013

Tre nya modeller av förlossningssängar för bekvämare förlossning!

Att säkerställa välbefinnandet hos både modern och barnet före, under och efter förlossningen är det viktigaste för varje förlossningsavdelning. Den förnyade förlossningssängen Optima™ har utformats med tanke på mödrar, barnmorskor och förlossningsläkare. Vi har i huvudsak fokuserat på ergonomi, säkerhet och rörlighet. Genom att den tillåter många olika positioner passar förlossningssängen Optima™ för alla stadier under en förlossning, samtidigt som den ger en ökad komfort för modern. 

19. december 2012

Intera Partners investerar i medicinteknikföretaget Merivaara

Ägarstrukturen i Merivaara förändras när finska private equity -bolaget Intera Partners köper aktiemajoriteten i företaget. Merivaaras operativa ledning och övriga nyckelpersoner går in som betydande minoritetsaktieägare. De nya ägarna har för avsikt att utvidga Merivaaras affärsverksamhet och stärka företagets konkurrenskraft på såväl den inhemska som den internationella marknaden. Säljare är företagets nuvarande huvudägare och styrelsemedlemmar Ilkka Laipio och Jukka Suominen samt en grupp minoritetsägare.

23. november 2012

Promerix operating table with new features

Merivaara’s electro-hydraulic operating table, Promerix™, has been updated with a range of new features:

  • New drive wheel for improved ergonomics
  • Modern, intuitive touch-screen hand control
  • Manage Promerix through Storz OR1 system