Glömt lösenordet? Klicka här.

Information

21. oktober 2013

Helsingfors Universitetssjukhus valde Merivaaras bildhanteringssystem för sina operationssalar

Finländska Merivaara har vunnit ett anbud för bildhanteringssystemen och underhållet av dem vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Det är fråga om ett ramavtal på basis av vilket HNS kan göra beställningar utifrån sina behov. Det första objektet är Mejlans tornsjukhus, som är en del av HUCS, Helsingfors Universitets Centralsjukhus. Det första systemet installeras i Mejlans hybridsal redan under detta år och tas i bruk i december. Det kommer sedan att installeras i etapper i övriga operationssalar i Mejlans tornsjukhus under 2014 och 2015.

OpenOR-bildhanteringssystem bygger på öppen arkitektur och strävar till att vara så lätthanterligt som möjligt. Systemet kan installeras utifrån behoven i operationssalsenheten och dessutom integreras med utrustningen i operationssalen samt sjukhusets övriga datasystem. Med hjälp av OpenOR kan operationsteamet bland annat enkelt kontrollera, editera och spara bild- och videomaterial från flera olika kameror och andra källor via en touchscreen samt utföra fjärrkonsultation och -undervisning i realtid. OpenOR har utvecklats i Finland och är en del av Merivaaras INTEGRA-koncept.

I anbudet konstaterades att Merivaaras lösning uppfyllde HNS krav och var dessutom den helhetsekonomiskt förmånligaste av alla offerter. Innan godkännandet utfördes ett kliniskt test, i vilket man kunde konstatera att den video som överfördes via bildhanteringssystemet inte var fördröjt och att ingen kvalitetsskillnad förekom jämfört med endoskopiutrustningens egen videobild.

Relaterade produkter