Glömt lösenordet? Klicka här.

Information

19. december 2012

Intera Partners investerar i medicinteknikföretaget Merivaara

Ägarstrukturen i Merivaara förändras när finska private equity -bolaget Intera Partners köper aktiemajoriteten i företaget. Merivaaras operativa ledning och övriga nyckelpersoner går in som betydande minoritetsaktieägare. De nya ägarna har för avsikt att utvidga Merivaaras affärsverksamhet och stärka företagets konkurrenskraft på såväl den inhemska som den internationella marknaden. Säljare är företagets nuvarande huvudägare och styrelsemedlemmar Ilkka Laipio och Jukka Suominen samt en grupp minoritetsägare.

I globalt perspektiv fortsätter den medicintekniska marknaden att växa. Medicintekniska produkter utgör 29 procent av den finländska exporten av högteknologi och den årliga tillväxten är i snitt 3,8 procent (FiHTA, 2011). Merivaara utvecklar, tillverkar och saluför sjukhusmöbler och -system. De nya lösningar som har utarbetats för operationssalar hör till de främsta på marknaden. Exporten står för ca 90 procent av Merivaaras omsättning, med Norden, Ryssland och övriga Europa som största marknadsområden. Tillväxtmarknaderna håller också på att inta en större roll i Merivaaras verksamhet.

– I egenskap av internationellt expansivt företag är Merivaara ett ytterst intressant investeringsobjekt för Intera. Företaget har en lång historia och en stark marknadsposition i många länder. Dessutom ger det omfattande produktsortimentet med nya operationssalssystem en stark framtidstro. Vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med den operativa ledningen och personalen, säger Heikki Raulo, investeringsdirektör på Intera.

– Vi vill skriva en framgångshistoria för Merivaara också på den framtida medicinteknikmarknaden. Jag ser det här nya skedet som en ypperlig chans att växa och utvecklas, fastslår Merivaaras verkställande direktör Vesa Vihavainen. Det gör dessutom sitt till för att stärka Finlands ställning och trovärdighet som expert på det medicintekniska området.

Merivaarakoncernen består av finska Merivaara Oy och dotterbolagen Merivaara AB i Sverige respektive Merivaara A/S i Norge. En fond som administreras av Intera Partners kommer med en andel på ca 65 procent att bli huvudägare det nya moderbolag, som genom ägaromstruktureringen grundas inom koncernen. Nyckelpersonerna inom Merivaara kommer att äga ca 35 procent av det nya bolaget.

Affären måste ytterligare godkännas av konkurrensmyndigheterna innan den kan genomföras. 

Intera Partners Oy

Intera är ett finskt private equity -bolag som fokuserar på nordiska medelstora företag med god tillväxtpotential och en omsättning kring 10 – 100 miljoner euro. För bolaget typiska investeringssituationer är företagsaffärer som görs av ledningen (MBO/MBI), förvärvsarrangemang gällande familjeföretag samt olika branschförvärv och privatiseringar. Intera administrerar två fonder med ett sammanlagt kapital på 325 miljoner euro. Interas investerare består av ledande nordiska och europeiska institutionella investerare. Till Interas nuvarande portföljbolag hör bl.a. Orthex, Royal Ravintolat, Kamux, Polarica och Delete. Läs mer på www.interapartners.fi.