Glömt lösenordet? Klicka här.

Information

18. november 2013

Merivaara introducerar den senaste tekniken för integrerade operationssalar

Merivaara lanserar en ny version av sitt system för effektiv integration av operationssalar, OpenOR™ over IP. Operationssalssystemet utnyttjar den senaste dataöverföringsteknologi som godkänts för medicinskt bruk. Den nya teknologin möjliggör bland annat överföring av högupplöst video utan tidsfördröjning. Den modulära uppbyggnaden och den öppna arkitekturen medför även kostnadsbesparingar för tjänsteleverantörer inom hälsovården. Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS) i Finland är en av de första användarna av det nya systemet.

Videoströmmar spelar numera en stor roll vid kirurgiska åtgärder. Det är därför viktigt att förmedla bilder med hög kvalitet till personalen i operationssalen eller till och med en konsulterande kirurg utanför operationssalen. Med hjälp av Merivaaras system kan den högupplösta videobilden föras över oförändrad och utan fördröjning, vilket bidrar till ökad patientsäkerhet. Systemet har även stöd för andra bildformat och funktioner som 3D, 4K och 8M respektive PiP och PaP. Med OpenORs intuitiva användargränssnitt kan operationsteamet administrera, redigera och spela in bild- och videomaterial från flera olika källor via en pekskärm samt konsultera och utbilda på distans i realtid.

Införandet av nya system kräver ofta stora investeringar, men tack vare den öppna arkitekturen kan OpenOR-systemet integreras med sjukhusets befintliga utrustning och datasystem, vilket minskar behovet av extra investeringar. Sjukhuset kan på så sätt välja den utrustning man vill ha och uppdatera sin utrustningspark steg för steg. Med det nya fiberbaserade systemet kan mobil screening- och endoskopiutrustning användas effektivare. Det blir lättare att flytta utrustning mellan salarna eftersom kablar och uttag alltid är desamma oavsett utrustning och det nya OpenOR over IP-programmet automatiskt identifierar den utrustning som ansluts.

Merivaaras OpenOR är utvecklat i Finland. Den nya versionen, OpenOR over IP, använder sig av Nexxis, en unik IP-baserad plattform for överföring av bild och audio, utvecklad av Barco. Barco levererar högklassiga audiovisuella system och datanät till flera branscher och har över 20 års erfarenhet inom medicinsk teknik. 

”Vi började samarbeta för ungefär ett år sedan och sedan dess har utvecklingsarbetet varit intensivt. Nu kan vi introducera det första operationssalssystemet på marknaden där både styrenheten för utrustningen och dataöverföringsteknologin är godkända för medicinsk användning”, berättar Pasi Kankaanpää, ansvarig chef för verksamhetsområdet INTEGRA.

”Användningen av högteknologisk utrustning i operationssalar växer i snabb takt. Vikten av att integrera bildhantering och den komplexa utrustningen ökar”, kommenterar Luc Collé, Barco Healthcares försäljningschef för Europa, Mellanöstern och Afrika. ”Nu kan vi hjälpa operationsteamet att mer effektivt använda utrustningen men även sjukhusen att spara kostnader. Tack vara Merivaaras flexibilitet och öppna system har de kunnat avancera mycket fort. Vi är stolta över att kunna förevisa resultatet av vårt samarbete på MEDICA."

Det nya systemet tas snart i bruk vid Mejlans tornsjukhus, som tillhör HUCS. Det installeras gradvis i flera operationssalar under 2014 och 2015.

Den första versionen av OpenOR-systemet lanserades för ett år sedan. Systemet fick ett gott mottagande och används redan på ett antal sjukhus i Finland och utomlands. OpenOR-systemet är en del av Merivaaras INTEGRA-tjänster.

Det nya OpenOR over IP-systemet förevisas på MEDICA-mässan den 20 till 23 november i Düsseldorf, Tyskland. Merivaara H14 E05 och Barco H15 E18.

Mer information:

Pasi Kankaanpää, chef för affärsområdet INTEGRA, Merivaara Oy
Tfn 0400 473 354, pasi.kankaanpaa@merivaara.com

Josefin Hoviniemi, chef för marknadsföring och produkthantering, Merivaara Oy
Tfn 040 680 3993, josefin.hoviniemi@merivaara.com

Relaterade produkter