Glömt lösenordet? Klicka här.

Information

26. augusti 2013

Merivaara levererar operationsborden till ny kirurgisk utbildningscentral vid Tammerfors Universitetssjukhus

Finländska Merivaara Ab levererar operationsborden till en ny kirurgisk utbildningscentral som öppnas på Tammerfors universitetssjukhus (TAYS) område i höst. Utbildningscentralen, som använder undervisningsmetoder av ett nytt slag och är unikt i Norden, kommer att betjäna både den medicinska utbildningen vid universitetet och fortbildningen av kirurger och annan vårdpersonal. Utbildningscentralen erbjuder yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården en unik möjlighet att öva operationsverksamhet i verklighetstrogna förhållanden.

Utbildningscentralens viktigaste mål är att öka patient- och produktsäkerheten i det kliniska arbetet. I takt med att den medicinska vetenskapen och teknologin utvecklas blir det också allt viktigare med fortbildning. I de simulerade operationssalsövningarna får deltagarna lära sig ett brett urval ingrepp från användning av implantat och instrument till olika metoder för bilddiagnostik. Ett centralt element är användning av kadaver i de praktiska övningarna, vilket ställer särskilda krav på verksamheten.

Lokalerna har byggts så att de motsvarar en verklig operationssalsmiljö. Merivaara levererar åtta operationsbord med tilläggsutrustning till utbildningscentralen.

"Det är en viktig del av utbildningen att deltagarna övar sig med optimala patientpositioner och därför ska det vara möjligt att använda operationsborden för ingrepp inom många specialiteter. Merivaaras mångsidiga bord lämpar sig utmärkt för detta ändamål”, berättar specialistläkaren inom ortopedi och traumatologi, utbildningscentralens projektchef Petri Sillanpää.  

Företagssamarbetet bidrar också till utvecklingen av patient- och produktsäkerheten. Merivaaras produktutveckling och produktionsanläggningar finns i Finland.

"Det är också ett positivt drag att Merivaara aktivt utvecklar sina produkter. Genom samarbetet får läkarkåren ännu bättre möjligheter att ge respons och därigenom bidratill produkternas säkerhet."

Utbildningsverksamheten börjar i oktober. Aktörerna bakom utbildningscentralen är Birkalands sjukvårdsdistrikt, FinnMedi Oy, enheten för medicin vid Tammerfors universitet, Ledprotessjukhuset Coxa Oy samt Institutet för hälsa och välfärd THL Utbildningscentralens verksamhet kommer att stå under Valviras tillsyn. Även Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE har deltagit i planeringen eftersom etiska frågor och respekt för de avlidna är en viktig del av utbildningscentralens verksamhet. Europeiska regionutvecklingsfonden har gett ett betydande stöd för inledandet av utbildningscentralens verksamhet.