Glömt lösenordet? Klicka här.

Information

06. april 2017

Hur minskar vi infektionsrisken i en operationssal?

Det finns en ökad medvetenhet om förekomsten av och farorna med sjukhusförvärvade infektioner. Under ett år i USA beräknas dessa infektioner drabba 1,7 miljoner patienter och orsaka 99 000 dödsfall.

“Operationssalen bör vara det renaste rummet i hela sjukhuset”, säger Jyrki Nieminen, FoU-chef på Merivaara. “Du borde komma ut friskare än när du kom in.”

Infektionsrisken kan minskas genom en rad olika åtgärder, såsom förbättrad handhygien och att bära rätt handskar, masker och kläder. Ändå är detta bara en liten del av lösningen.

Luftburna partiklar är en risk

“Sjukhuspersonalen är mycket kunnig när det gäller att hantera steril utrustning”, fortsätter Nieminen. “Men vad som sällan beaktas är luftburna mikrober som källa till operationsinfektioner. Den situationen är mer komplicerad, och enligt min mening, inte lika reglerad.”

Operationssalens klimatregleringssystem upprätthåller ett konstant övertryck som ser till att skadliga partiklar inte sugs in i rummet. Men detta system kan slå fel om en dörr öppnas. Av denna anledning har Merivaara utvecklat väggskärmar för sina OpenOR, ett integrerat hanteringssystem för operationssalar. Dessa varnar personal utanför rummet till en kritisk patient om behovet av att upprätthålla sterila förhållanden.

“Den största källan till luftburna mikrober är personalen”, säger Nieminen. “Ventilationssystemet är utformat för att fungera efter hur många personer det finns i rummet. Om systemet är programmerat för fyra personer och ytterligare två kommer in, kommer systemet inte att fungera på ett effektivt sätt. Vi arbetar på en automatiserad lösning på detta.”

Belysning och luftflöde

Det kan dock fortfarande finnas faror i en ordentligt stängd och ventilerad operationssal. Standardbelysningen i en operationssal skapar turbulensintensitet, som drar partiklar till det ställe där de inte borde vara: operationsområdet.

“Tänk er baksidan på en stor lastbil och hur smutsig den alltid är,” förklarar Nieminen. “Luftflödet skapar ett lågtrycksområde som drar till sig smuts. Tänk er nu baksidan på en blank sportbil. Den är mindre smutsig eftersom den hålls fri av luftflödet. Samma grundtanke ligger bakom vår Q-Flow operationslampa. Det finns en lägre risk att partiklar tar sig in i operationsområdet.”

Merivaara utformade Q-Flow just för att minska mängden turbulensintensitet. Den är formad nästan som en munk, med öppna ytor mellan ringar av ljus. Q-Flow har mer att erbjuda än att förbättra luftflödet i en operationssal. Den har utformats med en minimalistisk filosofi där allt onödigt tagits bort som kan samla partiklar. Även kontrollerna har utformats så att de enkelt kan användas av kirurgen ensam utan att en sjuksköterska behöver komma över och justera belysningen.

Både Q-Flow och OpenOR tillhör Merivaaras Fluent-koncept, som förbättrar operationssalarnas användbarhet. När operationsteamet har rätt utrustning kan de fokusera på sitt jobb med minskad risk för infektioner som följd.

”Kontakta oss om ni är intresserade av att lära er mer om hur Merivaaras produkter och lösningar kan bidra till minskad infektionsrisk i era operationssalar”, avslutar Nieminen.

Förfrågningar:

Jyrki Nieminen, Forskning och utveckling
Mobil +358 40 849 9755
E-post: förnamn.efternamn@merivaara.com