Glömt lösenordet? Klicka här.

Information

23. november 2016

MeriConnect för en enkel och effektiv video- och bildhantering i operationssalen

I takt med utvecklingen av icke-invasiv kirurgi och ny medicinsk teknik blir det allt vanligare med videoinspelade operationer. Sjukhusen måste dessutom ägna allt större uppmärksamhet åt vårdens kvalitet, med ökade krav på spårbarhet som följd. Nu erbjuder Merivaara en lösning, MeriConnect™, som gör att kirurger kan komma åt och redigera bild- och videoklipp på sitt eget skrivbord direkt efter en operation. Detta leder till tidsbesparingar, förbättrad patientsäkerhet och ökat antal utförda operationer.   

MeriConnect är ett webbaserat editerings- och arkiveringssystem utformat att fungera med Merivaara OpenOR™, ett leverantörsoberoende integrations- och bildhanteringssystem för operationssalen. Med MeriConnect kan användaren lagra, redigera och överföra data direkt efter operationen. Det kan användas som komplement till befintliga PACS- och andra arkiveringssystem, eller helt ersätta dem.

Systemet samlar in och lagrar data från kirurgisk bildhantering, radiologi, sjukhusens informationssystem och kliniska databaser med kort- eller långsiktiga datalagringsprinciper. Med MeriConnect kan kirurger och vårdpersonal komma åt video- och bildfiler på sina egna datorer utanför operationssalen utan att behöva någon klientprogramvara. Dokumentationsverktyget har intuitiva och användarvänliga funktioner för en snabb och effektiv diagnosticering och rapportering. Genom att ansluta MeriConnect till sjukhusets befintliga system skapas smidiga och funktionella flerleverantörsmiljöer.

OpenOR, Merivaaras revolutionerande styr- och bildhanteringssystem med öppen arkitektur, integrerar kontrollen av operationssalens enheter och data- och bildhantering utifrån behovet på den kirurgiska avdelningen. OpenOR möjliggör även fjärrkonsultation i realtid och flexibel telemedicin. Tillsammans ger MeriConnect och OpenOR ger en effektiv bild- och videohantering som hjälper kirurger att koncentrera sig på vad de gör bäst.

Relaterade produkter