Glömt lösenordet? Klicka här.

Information

16. november 2016

Sjukhuskedja tecknar avtal för helhetskonceptet Inoroom

Inoroom-konceptet som är utvecklat av Halton, Hermetel och Merivaara, har undertecknat ett avtal på sju unika koncept av nyckelfärdiga operationssalar med funktioner som simulerats och verifierats i förväg, med leverans senast hösten 2017 till den privata sjukhuskedjan Pohjola Sairaala som ägs av Finlands största finanskoncern.

Den nyckelfärdiga leveransen från Inoroom™ inkluderar allt som förväntas av en toppmodern operationssal, från planering till installation och underhåll, dvs. renrumsstrukturer, integrerade sjukhus- och byggnadsledningssystem, smart styrning, standardiserad hygienhantering, användarvänliga gränssnitt, utbildning och underhåll.

"Vår inköpsgrupp var imponerad av hur lätt det var att göra en beställning, bekvämligheten för personalen och patienterna samt lokalernas funktionalitet. Vi kan till exempel justera ventilationen per zon och ändå upprätthålla alla hygienstandarder. Tack vare multifunktionaliteten kan procedurerna med olika renhetskategorier utföras på en och samma dag", berättar enhetschef Nina Vesaniemi från Pohjola Sairaala i Helsingfors.

"För fastighetsägarna och serviceleverantörerna är korrekt budgetering av sjukhusets byggnads- och underhållskostnader mycket viktig. Inoroom™ operationssalar uppfyller dessa krav", säger utvecklingsdirektör Kari Kangasmaa vid OP Kiinteistösijoitus Oy.

"Den nyckelfärdiga lösningen från Inoroom kombinerar unik flexibilitet med problemfri leverans, tillförlitlighet och ett fast pris. Fördelarna gagnar alla inblandade parter: utvecklaren, designern, avtalsparter, operationsteamen och patienterna", berättar Mikael Sokolnicki, utvecklings- och försäljningschef vid Inoroom.

Leveransen av operationssalar till sjukhus i Uleåborg och Kuopio i Finland kommer att ske i två faser. Ramverket till sjukhusen är redan under konstruktion och utformningen av operationssalarna har redan inletts. De första salarna blir färdiga nästa sommar och resterande under hösten 2017.

 

Inoroom™ är ett innovativt operationssalskoncept, utvecklat av tre av Nordens bästa experter. Halton ansvarar för ventilationslösningarna, Hermetel för renrummen och Merivaara för systemen och den medicinska inredningen. Inoroom konceptet introducerades i Finland första gången 2015.

www.inoroom.com
www.halton.com
www.hermetel.com

Om ämnet på annat håll: Ny Nordisk nyckelfärdig operationssal får genomslag på den Nordeuropeiska marknaden

Relaterade produkter