Glömt lösenordet? Klicka här.

Information

27. november 2017

RIL-Priset 2017 för Inoroom-operationssalskonceptet

Inoroom™-operationssalskonceptet har vunnit det av Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL tilldelade RIL-Priset 2017. Valet gjordes av kommunikationsminister Anne Berner bland tre finalister utvalda av en expertjury.

I prismotiveringen konstateras: "Innoroom-projektets exportpotential och satsandet på innovationer är sådant som nu förtjänar uppmuntran i form av ett pris. Innovationen uppkom i ett av Tekes finansierat forskningsprojekt. I konceptet förenas teknologi, byggande och människonärhet i ett rum som används när en människa är beroende av en annan människas kunnande."

Inoroom -konceptet kopplar samman en modulär operationssal med en nyckelfärdig lösning där en aktör ansvarar för hela projektet från planeringsskedet till hur slutanvändarna upplever kvaliteten på inomhusmiljön.

"För patienterna och personalen innebär Inoroom optimala förhållanden som representerar den senaste teknologin, där personalen också vid behov kan justera operationssalens förhållanden via en pekskärm. Ur byggherrens perspektiv underlättas projekthanteringen, riskerna minskar och byggandet går snabbare", säger Mikael Sokolnicki som ansvarar för utvecklingen av Inoroom-konceptet.

Två projekt kom på delad andra plats. Dessa var Riksdagens ombyggnadsprojekt och byggprojektet Västra terminalen 2 i Helsingfors hamn.

"Alla tre projekt är fina prov på finländsk planering, projektledning och byggkompetens", säger kommunikationsminister Anne Berner. 

Vinnaren av RIL-priset offentliggjordes på Ständerhuset den 23 november.

Inoroom -alliansen och förverkligade objekt

Inoroom är tre finländska företags gemensamma operationssalslösning där man utnyttjar alla parters ledande specialexpertis inom deras respektive område. Det är fråga om en produktutvecklande organisation där Merivaara bidrar med kompetens i operationssalssystem och sjukhusutrustning, Hermetel med renrumskompetens och Halton med ventilationslösningar. De första operationssalarna enligt konceptet genomfördes i Pohjola Sjukhuset i Uleåborg våren 2017. Motsvarande operationssalar har byggts i Pohjola Sjukhuset i Kuopio som öppnades i september och i Pohjola Sjukhuset i Åbo som öppnas i vår. Även i Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby och Uleåborgs universitetssjukhus installeras nya Inoroom-operationssalar.

"OP Gruppen och Pohjola Sjukhuset vill vara föregångare när det gäller utnyttjandet av nya teknologier och verksamhetssätt. Vi har litat på Inoroom-konceptet ända från början och det har varit fint att vara med och stöda finländsk spetskompetens", berättar byggherrechef Kari Kangasmaa från OP.

https://inoroom.com

Mer information:

Mikael Sokolnicki, Inoroom utveckling och försäljning 
Telefon: 050 5700 240
E-post: mikael.sokolnicki(at)halton.com