Glömt lösenordet? Klicka här.

Mer än 110 år av företagshistoria

Det hela började 1901...

I början på förra århundradet började två smeder tillverka järnsängar i ett stenskjul i Helsingfors. Ett nytt företag registrerades 8 November 1901 under namnet "Helsingin Uusi Rautasänkytehdas, Polsa & Sjöstedt", som senare ändrades till Merivaara efter den ena grundaren Juho Merivaara (Sjöstedt innan förfinskandet av namnet).

Järnsängar var smidesverkstadens första produkt. Kvaliteten på utförandet uppskattades i hög grad, en kundkrets bildades snart och växte, och fabriken byggdes ut. Tillverkningen av sjukhusmöbler började 1910 när de första operationsborden blev klara.

Under de allra första åren, förutom de utsirade järnsängarna, ingick andra alster i produktionen. Det var kassaskåp, jordbruksmaskiner, kylskåp and och Aimo gengasaggregat under den stora depressionen. På 1930-talet var Merivaara en betydande tillverkare av funktionella möbler för offentliga rum och hemmet.

Från järnsängar till moderna operationsbord

Efter att företagets grundare Juho Merivaara avled 1938, utvidgades aktieägarbasen. Den ledande tillverkaren av medicintekniska produkter vid den tiden, Instrumentarium, förvärvade först en majoritetspost och tio år senare gick företagen ihop. Under det nya ägarskapet kunde Merivaara fortsätta sin utveckling till den ledande finska tillverkare av sjukhusmöbler det är idag, och uppfylla de strikta kvalitetsstandarderna för medicinsk utrustning.

I en modern sjukhusmöbel möter hög teknisk kvalitet och utformning funktioner som underlättar det medicinska arbetetet och maximerar komforten för patienten. Möblerna måste också vara kostnadseffektiva att använda. Merivaaras produkter utformas i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal. God ergonomi och patientsäkerhet är hörnstenarnas i Merivaaras produktdesign.

Produkter från Merivaara representerar det bästa i finsk expertis. Kunnandet som ackumulerats sedan 1901 är en garanti för produkter som både är funktionella och säkra. Nya produkter utvecklas med den skicklighet som tillhör ledaren på de nordiska marknaderna. Vår tillverkningsprocess baseras på den senaste tekniken och affärssystem (ERP). Det är så vi säkerställer att alla våra produkter uppfyller stringenta medicinska krav med avseende på hygien, säkerhet och hållbarhet.

Samarbete inom hälsovårdsutveckling

Merivaara har deltagit i utvecklingen av hälso- och sjukvården i över ett århundrade. Hemligheten med vår livskraftighet har varit vår förmåga att anpassa oss till nya tider och omständigheter. Det har skett enorma framsteg inom medicinen de senaste hundra åren och kraven på medicintekniska produkter och möbler har ökat i samma takt.

Tack vare den avancerade tekniken kan arbetet inom hälso- och sjukvården bli effektivare, patientflödet kan optimeras och patientsäkerheten förbättras. Till exempel, användningen av telekommunikaitoner till och med underlättar hälso- och sjukvård på avstånd. Genom att använda ny teknik kan Merivaara nu tillhandahålla, bland annat, ultramoderna lösningar för en integrerad och sömlös operationssalsstyrning.

Den åldrande populationen och krav beträffande kostnadseffektivitet och lättanvända produkter är en stor utmaning för den moderna leverantören av medicinteknik.

Merivaara fortsätter att vara en föregångare inom branschen. Aktiv produktutveckling, överkomlig kvalitet och klientcentrerad verksamhet fortsätter att vara nyckelfaktorer samtidigt som Merivaara fokuserar på att tillhandahålla lösningar som medverkar till ett effektivt fysiskt patientflöde liksom förbättrad komfort och välbefinnande för både patienter och deras vårdgivare.