Glömt lösenordet? Klicka här.

Produktutveckling och innovationer

Merivaaras aktiva produktutveckling är inriktad på att ta fram nya, innovativa produkter och lösningar till hjälp för patienter och deras vårdgivare, samt hela sjuk-och hälsovårdsadministrationen.

Dokumenterade meriter

Merivaara har deltagit i utvecklingen av hälso- och sjukvården i över ett århundrade. Traditionellt har vår kärnkompetens legat i tillvekning av lättanvända och hållbara möbler av järn och stål. Med den medicinska teknikens stora framsteg har vi anpassat oss till nya tider och förhållanden och kan idag förse moderna sjuk-och hälsovårdsenheter med spjutspetslösningar. En ytterligare styrka hos Merivaaras R&D är förmågan att reagera snabbt på kundbehov och produktidéer.

Innovationer genom tvärvetenskapligt samarbete

Genom att kombinera expertis från olika fält till ett integrerat know-how arbetar vi för att uppfylla kraven som ställs på medicintekniska produkter och sjukhusmöbler. Tillsammans med läkare, kirurger, sjuksköterskor och andra hälsovårdsspecialister och samarbetspartners, använder vår R&D-personal sin skicklighet inom mekanik, elektronik, konceptuell utformning, användbarhet och IT , bland andra, för att utveckla unika innovationer. Detta tillämpas på hållbara, ergonomiska och lättanvända produkter som används både för krävande kirurgiska operationer och den dagliga vården av patienter över hela världen.

Framgångsrika partnerskap

Vår stora R&D-enhet finns i Finland, men en viktig del av vår innovationsstrategi är också det kontinuerliga samarbetet i allianser och partnerskap som ger synergi åt bägge parter. Dessa sträcker sig över hela kedjan, inklusive design, kärntekniker och material. Dessutom har vi ett växande nätverk för konsultation och samarbete med ledande akademiker från olika medicinska vetenskapsgrenar.