Glömt lösenordet? Klicka här.

Teknisk service

Service för medicintekniska produkter

All investering i medicintekniska produkter och annan vårdutrustning har till syfte att på ett eller annat sätt förbättra kvaliteten i vården och underlätta det dagliga arbetet för vårdpersonalen. Utrustningen är en kapitalinvestering som skall fungera varje dag i många år, med så få avbrott som möjligt från den dagliga driften.

Underhåll- och service

Om man vårdar sina investeringar genom kontinuerligt underhåll behåller de sitt värde, samt ger trygg och säker funktion i många år. Avtal för regelbunden underhållsservice utformar vi gemensamt så att det passar dina förhållanden och önskemål. Förebyggande- och avhjälpande underhållsservice gör vi både på plats hos dig eller i vår verkstad i Bromma. Vi sammarbetar även med lokala serviceföretag för att täcka in hela landet. Hjälpen är inte längre bort än din telefon!

Kompetens och kvalitet

Yrkeskunnande och specialkompetens är en viktig förutsättning för snabb service med god kvalitet. Våra servicetekniker har goda kunskaper om medicintekniska produkter och är dessutom speciellt utbildade på våra produkter. För att behålla och utveckla får servicepersonalen kontinuerlig utbildning av nya produkter, ny teknik och nya servicemetoder. Dessutom håller vi kurser för våra kunder för de enklaste åtgärderna, vilket minskar tiden för driftstopp och underlättar arbetet vid egen underhållsservice.

Kontakta oss gärna för mer information!