Glömt lösenordet? Klicka här.

Högklassig kirurgi inom historiska ramar

Tölö sjukhus i Helsingfors centrum har redan i över 80 års tid hjälpt svårt skadade patienter från olika delar av Finland. Sjukhuset som en gång i tiden grundades som Finlands Röda Kors Traumasjukhus var det första i sitt slag i Finland i början av 1930-talet.  Numera är sjukhuset känt för att ta hand om människor i alla åldrar och idag görs årligen cirka 13 000 operationer på Tölö sjukhus.  

Merivaaras operationsbord används på många av sjukhustes avdelningar. Den plastikkirurgiska är en av dem.

Den första tiden koncentrerade sig sjukhuset på jourkirurgi och ortopedisk traumatologi, senare kom neurokirurgi, handkirurgi och plastikkirurgi med i bilden. Under krigstiden fungerade Tölö som krigssjukhus. Sjukhuset, som också fungerat som undervisningssjukhus, blev på 1950-talet en del av Helsingfors Universitets Centralsjukhus, d.v.s. HUCS, och hör nu som en del av HUCS till HNS, alltså Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.  På grund av att sjukhuset har ett visst ansvar på riksnivå tar det emot patienter från hela landet.  

När det nya sjukhuset byggdes på 1930-talet utrustades det från början med modern teknologi. Sjukhuset och dess olika avdelningar har letts av många av föregångarna inom medicinen i Finland. Under årens lopp har allt mer kompetens koncentrerats till sjukhuset och idag sköter sjukhuset både akutkirurgi och krävande, rekonstruktiv kirurgi på riksnivå för multisjuka patienter. Tölö sjukhus har blivit både nationellt och internationellt känt och erkänt inom alla sina verksamhetsområden.

På plastikkirurgiska avdelningen sköts patienter med svåra skador eller handikapp

”Fasaden är kanske litet sliten och utrymmena börjar bli trånga, men vi har fortfarande kompetens av högsta klass och högteknologisk utrustning inom dessa ramar”, säger plastikkirurgiska operationsavdelningens avdelningsskötare Kirsti Föhr.

Plastikkirurgi förknippas ofta enbart med estetisk kirurgi, men på Tölö plastikkirurgiska operationsavdelning görs inga skönhetsoperationer utan mycket krävande kirurgiska ingrepp. Hit kommer bl.a. patienter med skottskador för rekonstruktiva efteroperationer och cancerpatienter. Vården av patienter med svåra brännskador som behöver intensivvård har på riksnivå koncentrerats till Tölö sjukhus och den plastikkirurgiska kliniken. En egen grupp utgör patienter med läpp- och gomspalt samt patienter som har ansiktsanomalier och stora missbildningar i käken.

”Vi har nära samarbete med HUSUKE, d.v.s. Läpp- och gomspaltcentralen som finns på andra sidan korridoren.  Patienterna är ofta mycket unga, t.o.m. bara tre månader gamla, och operationerna är krävande. Vi har ofta en lång vårdrelation med dem”, tillägger Kirsti.

Mångsidigt kunnande och engagemang 

Många av patienterna på avdelningen är multisjuka och kräver särskild observation, bl.a. när det gäller anestesi.

”Operationerna räcker ofta länge och är mycket svåra. För dem behövs utom personal från den egna avdelningen också läkare inom olika specialområden samt anestesi- och operationsskötare. Vi hjälper varandra här inom sjukhuset, här finns ett stort engagemang”, säger Kirsti. 

Plastikkirurgiska operationsavdelningens verksamhet är också mycket internationell. Avdelningen är populär både bland utländska läkare och sjukskötarstuderande. Den högklassiga teknologin och den kunniga personalen lockar till praktik och fortsatta studier på avdelningen.

En personal som mår bra orkar bättre

Patientsäkerheten är a och o. Plastikkirurgiska operationsavdelningen satsar mycket på välfungerande utrustning och kontinuerlig utbildning av personalen.

En bra ergonomi är en viktig del av vårdpersonalens välbefinnande. Avdelningarna har egna ergonomiansvariga, som förmedlar kunskap till de andra.

I operationssalen finns många ergonomiska utmaningar, bl.a. när det gäller att flytta svårt handikappade och multisjuka patienter från sängen till operationsbordet och åstadkomma ändamålsenliga operationspositioner som möjliggör och underlättar arbetet.

Plastikkirurgiska avdelningen har länge använt operationsbordet Opera som i tiden tillverkades av Merivaara. Tack vara sin mobilitet och de enkla operationsställningarna för patienterna är bordet fortfarande mången skötares favorit.

”För ett par år sedan fick vi ändå operationsbordens ”Mercedes” till huset”, skrattar Kirsti och pekar på Promerix-bordet i salen bredvid.

”Promerix är ännu bekvämare att använda, operationsbordet har tillräckligt många leder, vilket gör arbetet lättare och snabbare. Ändå har det inga komplicerade delar som ska skruvas fast. Det är lätt att ställa in bordet i många olika positioner, vilket är ett krav på vår avdelning. Sammantaget känns Promerix som ett mycket ergonomiskt alternativ och en god ergonomi hjälper personalen att orka bättre och sköta sitt arbete så att patientsäkerheten är god”,  konstaterar Kirsti.

Hur är det med den psykiska sidan av arbetet?

”Vi sköter patienter i alla åldrar. Arbetet är krävande och på grund av patienternas sjukdomar och skador både psykiskt och fysiskt mycket tungt.  Men vi har en god anda på avdelningen – och i själva verket på hela Tölö sjukhus – och samarbetet med de andra avdelningarna löper smidigt. Det beror väl också på arbetets natur att vi kan ta saker med humor också mitt i allt allvar”, säger Kirsti och förbereder sig för att ta emot dagens första patienter.

Relaterade produkter