Glömt lösenordet? Klicka här.

Kundanpassade operationsbord för bättre arbetsmiljö

I stenhård konkurrens med de riktigt stora aktörerna vad gäller centrala sjukhusmöbler tog finska Merivaara hem en order på sex specialanpassade operationsbord för dagkirurgi och endoskopi på Borås lasarett.

De nya borden har nu varit i bruk över ett år och omdömena från personalen är odelat positiva.

- Vi har i nära samarbete med Merivaara anpassat de nya operationsborden efter våra krav och önskemål för att kunna skapa en så optimal lösning som möjligt sett till såväl patienternas bästa som till vår egen arbetsmiljö, säger Pia Grönberg, operationssköterska på dagkirurgen på Borås lasarett.

Pia har fungerat som sammanhållande länk mellan beställaren och utföraren och hon har funnits med i allt från konstruktion till prototyparbete och utprovning av de nya operationsborden. Just detta arbetssätt har varit nyckeln till framgång enligt Fredrik Dorch, säljare på Merivaara.

- Det är beställarna som skall leva med produkten och det är också de som är experter på hur man vill att borden skall fungera i skarpt läge. Vi med vår specialistkompetens har sedan att omvandla deras önskemål till smarta och praktiska lösningar, säger Fredrik.

På plats i Borås har därför företagets samlade expertis av tekniker och konstruktörer funnits vid ett flertal tillfällen för att tillsammans med beställaren finna ut de bästa lösningarna.

- Vi har haft en öppen och prestigelös dialog där personalens kravspecifikationer har legat till grund för slutresultatet, säger Fredrik Dorch.

Totalt har det handlat om sex operationsbord - fyra för dagkirurgi och öron/näsa/hals samt två för endoskopiändamål.

Mobilt och modulärt operationsbord

Operationsbordet i fråga är Merivaaras flaggskepp Promerix i grundutförande plus en rad kundanpassade tillbehör i form av elektriska benstöd, urologbord samt sido- och huvudstöd.

- Tidigare hade man pelarbord som gjorde att man var "låst" till en speciell plats och alla benlyft sköttes manuellt, vilket innebar många tunga lyft per dag. Betänk att bara dagkirurgin utför mellan sex och åtta operationer per bord och dag och man förstår att personalens axlar och ryggar tar stryk, förklarar Fredrik Dorch.

Promerix är ett mobilt operationsbord och den modulära bordstoppen kan förinställas för att passa olika operationer och patienter på bästa sätt. Bordet klarar en maximal last på 325 kilo. Det är skjutbart och tål 275 kilos belastning i utskjutet läge, vilket gör det ergonomiskt och mycket flexibelt. Benstöden kan kontrolleras automatiskt med hjälp av en sladdförsedd eller trådlös handkontroll, vilket innebär att tunga lyft vid eventuell justering kan undvikas.

Det specialanpassade urologbordet kan placeras mellan benstöden och är inskjutbart under madrassen och tänkt att fungera som ett instrumentbord vid ingreppen. Sidostödet skall att hålla armarna på plats så att de inte faller ner och huvudstödet med dess smalare utformning är framförallt avsett för öron-/näsa-/halsingrepp, vilket möjliggör bättre åtkomst vid operationen.

Gott samarbete med Merivaara

De nya borden har nu varit i drift sedan i april 2012 och personalen är mycket positiv.

- Inte minst de nya benstöden har inneburit ett verkligt lyft för den totala arbetsmiljön. Helhetslösningen gör alla moment mycket mer flexibla och får oss att utföra ett bättre arbete till gagn för patienten, säger Pia Grönberg.

Lösningen på Borås lasarett har också väckt uppmärksamhet på andra håll inom sjukvården i Sverige. Universitetssjukhuset i Örebro har redan köpt fyra Promerix operationsbord och ett antal bord av märket Opera.

- För oss, såsom en tämligen liten aktör på marknaden, är det mycket tillfredsställande att få vara med i dylika processer. Jag tror att vårt engagemang, våra korta beslutsvägar och vår snabba utvecklingsorganisation tilltalar kunden. Det tycker jag att samarbetet med Borås lasarett tydligt vittnar om, avslutar en nöjd Fredrik Dorch.

Merivaaras produkter är CE-märkta och ISO-certifierade.

Relaterade produkter