Glömt lösenordet? Klicka här.

Regelefterlevnad

Följer europeiska och nationella förordningar

Merivaara-produkter är CE-märkta och överensstämmer med myndigheterna. Produkterna är utformade för att uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen, EU-direktivet om medicinsk utrustning (93/42 / EEG) och de standarder som har harmoniserats baserat på dessa direktiv.

Medicinsk utrustning i klass I

Produkter från Merivaara klassificeras som klass I medicinsk utrustning, icke-steril och utan mätfunktion, i enlighet med EU-direktivet (93/42 / EEG), bilaga IX. Baserat på bilaga VII till samma direktiv är tillverkaren ansvarig för kvalitetssäkring och kontrollerar produktens överensstämmelseförfarande. Som ett resultat av detta beviljas Merivaara-produkter en deklaration om överensstämmelse.

Produkter registreras av finska myndigheter

Merivaara-produkter har registrerats hos Valvira, Finlands nationella tillsynsmyndighet för välfärd och hälsa. På begäran beviljar Valvira gratis försäljningscertifikat för export av Merivaara-produkter.

Centifikat

ISO9001 och ISO13485 Management System Standard, certifierad av DNV

ISO14001 Management System Standard, centifierad av DNV