Glömt lösenordet? Klicka här.

VÅR HISTORIA

Allt startade 1901

I början av förra århundradet började två smeder att tillverka järnsängar i en stenbyggd skjul i Helsingfors. Ett nytt företag registerades den 8 november 1901 under namnet "Helsingin Uusi Rautasänkytehdas, Polsa & Sjöstedt", som senare andrades till Merivaara.

Sängramar var smidens första produkt. Eftersom kvaliteten på utförandet betraktades mycket, en kundbas etablerades snart och växte och fabriken utökades. Produktionen av sjukhusmöbler började 1910 med färdigställandet av de första operationsborden.

Under första åren, utöver de utsmyckade järnsängarnas ramar fanns det även andra föremål i produktionen, såsom starklådor, jordbruksmaskiner, kylskåp och Aimo-träförgasare av Depressionen. På 1930-talet var Merivaara en betydande tillverkare av funktionalistiska möbler för allmänna utrymmen och privata hem.

Från järnsängsramar till moderna operationsbord

Efter bortgången av grundaren av företaget, Juho Merivaara, 1938 utvidgades aktieägarbasen. Den ledande medicintekniska leverantören vid den tiden, Instrumentarium, förvärvade först ett majoritetsinnehav och tio år senare ägde en fusion samman. Under det nya ägandet kunde Merivaara fortsätta sin utveckling till den ledande finska leverantören av medicinska möbler som den är idag och följer de strikta kvalitetsnormerna för medicinsk utrustning.

I ett modernt medicinskt möbel möter hög teknisk kvalitet och design funktioner som underlättar det medicinska arbetet och maximerar komforten för patienten. Möblerna måste också vara ekonomiska att använda. Merivaara-produkter är designade i nära samarbete med vårdpersonal. God ergonomi och patientsäkerhet är hörnstenarna i Merivaaras produktdesign.

Merivaara-produkter är de bästa inom finsk expertis. Den kompetens som samlats sedan 1901 är en garanti för produkter som är både funktionella och säkra. Nya produkter utvecklas med kompetens hos ledaren på de nordiska marknaderna. Vår tillverkningsprocess är baserad på uppdaterade tekniker och ERP-system. Så här säkerställer vi att alla våra produkter uppfyller de stränga medicinska kraven på hygien, säkerhet och hållbarhet.

Samarbetar i hälsovårdutvecklingen

Merivaara har deltagit i utvecklingen av vård och omvårdnad i över ett sekel. Hemligheten med vår livslängd har varit vår förmåga att anpassa sig till förändrade tider och omständigheter. Framstegen inom medicin har varit enorma under det senaste århundradet, och kraven på medicintekniska produkter och möbler har ökat i samma takt.

Med den avancerade tekniken kan arbetet inom sjukvården bli mer effektivt, patientflödet kan optimeras och patientsäkerheten förbättras. Till exempel underlättar användningen av telekommunikation även vård på distans. Användning av ny teknik Merivaara kan nu tillhandahålla bland annat ultramoderna lösningar för att integrera och effektivisera hantering av operationsrum.

Den åldrande befolkningen och kraven på produktens ekonomiska effektivitet och användarvänlighet är en stor utmaning för den moderna leverantören av hälsotekniken.

Merivaara fortsätter att vara i framkant och kommer att förbli så i framtiden. Aktiv produktutveckling, överkomlig kvalitet och klientcentrerad verksamhet förblir nyckelfaktorer eftersom Merivaara fokuserar på att tillhandahålla lösningar som möjliggör ett effektivt fysiskt patientflöde och en bättre arbetsmiljö för både patienter och deras vårdgivare.