Glömt lösenordet? Klicka här.

VÅR HISTORIA

Alla har en historia och i år kommer vi att granska vår unika historia som ett 120 år gammalt företag.
Del för bit kommer vi alla att lära oss lite mer om Merivaara.

 

1901 Berättelsen om Merivaara börjar 

Två unga smeder Juho Sjöstedt, senare Merivaara och Richard Polsa etablerar Helsingfors Nya Järnbäddsfabrik, Polsa & Sjöstedt i ett stenskjul i Helsingfors, Storhertigdömet Finland, den 8 november 1901. Det nya företaget har fyra anställda. Juho Sjöstedt är bara 23 år, Richard Polsa 33 år gammal. I början är produktionen begränsad till järnbäddar och alla slags smedja arbete. 

1903 Högklassiga produkter tillför nya kunde 

Kunderna uppskattar Polsa & Sjöstedts högkvalitativa produkter och stenbod expanderar från en verkstad till en fabrik och flyttar till nya lokaler i Helsingfors, Finland. 

 

1906 Juho Sjöstedt byter namn till Juho Merivaara, första offentliga utmärkelsen

Finländarnas nationella uppvaknande innebär att många byter ursprungligen svenskt efternamn till finska språket. Juho Sjöstedt blir Juho Merivaara och bolagets namn ändras till Polsa & Merivaara. 

Företaget vinner andra pris i en industriutställning i Finland för sin järnbädd. 

1908 Juho Merivaara blir ensam ägare till företaget 

Juho Merivaara köper Richard Polsas andel av bolaget för 24 000 gyllene märken. 

Produkterna får åter ett pris på en industriutställning i Finland. 

 

1909 Nöjda kunder ger fler affärer 

Företaget växer snabbt och sysselsätter redan cirka 60 personer. God kvalitet och nöjda kunder är orsakerna till tillväxten. 

 

1910 Det första operationsbordet kommer ut från produktion 

Merivaara följer noggrant den framväxande industriella utvecklingen i Finland och börjar producera sjukhusmöbler. De första operationsborden tillverkas. 

Försäljningsnätverket utökas, butiker etableras i Terijoki och S:t Petersburg, representation i Tallinn. 

1911 Produkter belönas igen 

Produkter får en utmärkelse i en industriutställning i Finland. 

 

1913 Första pris i en utställning i Tallinn 

Produkter får första pris i en utställning i Tallinn. Företaget har redan 78 anställda och värdet på produktionen är respektabelt 614.000 mark. 

 

1917 Egen fabrik byggd 

Den egna fabriksbyggnaden avslutas i Helsingfors samma år som Finland blir självständigt. Företaget har nu över 100 anställda. 

 

1923 Merivaara blir aktiebolag 

Etableringen av ett aktiebolag under namnet J. Merivaara Oy. Aktiemajoritet ägs av Juho Merivaara. 

1920-talet: Nära samarbete med läkare inom sjukhussektorn 

Under Finlands självständighets första år är utvecklingen av det finländska sjukhussystemet på landsbygden mycket stark. Merivaara specialiserar sig mer och mer på sjukhusutrustning i nära samarbete med läkare för att utveckla nya, innovativa modeller till sjukhussektorn. 

 

1925 Produkter får guld och silvermedaljer 

Merivaara får guld- och silvermedaljer från Finska mässan för sina högklassiga produkter. 

 

1930-talet: Storskaliga sjukhusleveranser i Finland 

Omfattande sjukhusleveranser börjar på många stora sjukhus över hela Finland. Merivaara dekorerar inte bara sjukhus och hem, utan också kontor, hotell, fängelser och de väpnade styrkorna. 

1932 Nytt, innovativt operationsbord lanserat 

Merivaara börjar tillverka en mycket förbättrad Laryngo-Brocho-Esophagoscopy operationsbord. 

Merivaara får en guldmedalj från Finska mässan för sina högklassiga produkter. 

 

1935 Merivaaras produkter får en guldmedalj 

Merivaara får en guldmedalj från Finska mässan för sina högklassiga produkter. 

 

1937 I Paris världsutställningen, en guldmedalj tilldelas Merivaara 

Merivaara får högsta Grand Prix-pris, guldmedalj i Paris världsutställning för sina högkvalitativa produkter. Merivaara exporterar möbler och sjukhusutrustning. 

 

1938 Juho Merivaara går bort 

Grundaren av Merivaara, Juho Merivaara, dör den 15 april 1938. Han skapade en verksamhet från grunden till ett ledande företag av sitt område i Finland. Han besökte flera länder för att lära sig om produktion och för att etablera handelsförbindelser till olika länder, såsom Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Hans motto Alla produkter som lämnar Merivaaras fabrik måste vara av hög kvalitet" är än idag riktlinjen för Merivaaras verksamhet. 

Pietinen Viljo, 9 December 1940 Museiverket. Historisk bildsamling: Pietinens samling

1939-1944 Merivaara anpassar sin verksamhet för att möta krigsinsatser

Eftersom Merivaara är en metallfabrik måste den anpassa sin verksamhet för att tillverka produkter för krigsinsatserna. Den viktigaste kunden är Finlands väpnade styrkor. Företaget tillverkar fält och ambulans sträckare, andra viktiga medicinska förnödenheter och lastvagnar. Företaget utvecklar och tillverkar också trägasgenerator som behövs för att ersätta bensin i bilar. Gasgeneratorproduktionen avslutas 1945 när bensin åter finns tillgänglig. Ambulans sträckare var utformade så att de kunde staplas tre ovanpå varandra.

 

Avsluta av 1940-tal – 1950: Värdera av produktionen redan över 20 miljoner markerar

Efter kriget deltar Merivaara i leveranser som är en del av betalningen av krigsskadestånd till Sovjetunionen. I Finland är de viktigaste leveranserna till den medicinska sektorn där nästan alla sjukhus är Merivaaras kunder. Efterfrågan på sängar ökar hela tiden. 1942 har J. Merivaara Oy 131 anställda och produktionsvärdet är 24,4 miljoner mark.

Fortsättning följer...