Glömt lösenordet? Klicka här.

Integritetspolicy

Skydd av enskildas integritet är en prioritet för Merivaara. Denna integritetspolicy visar Merivaaras åtagande för den enskildes rätt till integritet och beskriver hur Merivaara behandlar uppgifter som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en person ("personuppgifter"), insamlade genom användningen av vår webbplats och vårt Extranet.

VAD ÄR GDPR

2016 antog EU den nya allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Från den 25 maj 2018 är GDPR gällande lag i alla medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

GDPR ger en högre grad av kontroll till individen och säkerställer konsekventa och enhetliga dataskyddsregler för företag som tillhandahåller tjänster till personer i flera jurisdiktioner i Europa.

Merivaaras mål är att alla ska vara trygga när de använder Merivaaras webbplats och Extranet.

SAMTYCKE

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt denna policy. Använd inte webbplatsen om du inte godtar villkoren i policyn. Enligt gällande lag kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till att behandla personuppgifter som samlats in på webbplatsen eller som du frivilligt lämnat till oss. Observera att det är helt frivilligt att ge sitt samtycke. Men om du inte samtycker till att Merivaara behandlar dina personuppgifter eller om du senare återkallar ditt samtycke till fortsatt behandling av dina uppgifter, kan det hända att du inte kan använda webbplatsen eller bara använda den i begränsad omfattning.

INSAMLING AV UPPGIFTER 

Merivaara kan samla in, registrera och analysera information om besökare på webbplatsen. Vi kan registrera din IP-adress och använda cookies enligt nedanstående.

Merivaara kan lägga till uppgifter som samlats in via sidvisningar, som till exempel ditt intresse för Merivaaras produkter.

Dessutom kan Merivaara samla in och bearbeta personuppgifter som du gett oss frivilligt genom formulär på webbplatsen, t.ex. när du anmäler dig till evenemang eller prenumererar på information och nyhetsbrev. Om du lämnar uppgifter om dina sociala medier till Merivaara, kan Merivaara inhämta offentligt tillgänglig information om dig från sociala medier.

Dessa personuppgifter kan omfatta ditt för- och efternamn, din postadress och e-postadress, ditt telefonnummer, din yrkestitel och befattning, data för sociala nätverk, dina intresseområden, intresse för Merivaaras produkter och vissa uppgifter om det företag du arbetar för (företagets namn och adress), samt typen av relation mellan dig och Merivaara.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder de insamlade uppgifterna för att få information om våra användare och deras intresseområden, för att tillhandahålla relevant innehåll för besökare och för att förbättra webbplatsen. Vi använder uppgifterna endast enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och/eller på det sätt vi anger vid insamlingen. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dig nyhetsbrev, uppdateringar om evenemang och annan information som du bett om
  • Kontakta dig för att svara på dina förfrågningar
  • Tillhandahålla tävlingar eller andra marknadsförings- eller reklamaktiviteter
  • Besvara förfrågningar om rekrytering
  • Om du ger oss din e-postadress kommunicerar vi med dig via e-post
  • Ge teknisk support
  • Förbättra webbplatsen

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Merivaara driver webbplatser på många språk och ett extranät för affärspartner. Alla uppgifter och all information som du ger frivilligt eller som samlas in på annat sätt på någon av våra webbplatser i de olika länderna kan delas inom Merivaara-koncernen.

Vi kan också dela denna information med affärspartners, leverantörer, behöriga tredjepartsagenter eller underleverantörer i syfte att tillhandahålla en tjänst eller transaktion, ge dig information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig eller för att analysera användarnas beteende på vår webbplats.

Vi varken säljer eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

Vi kan vid behov lämna ut dina personuppgifter för att svara på stämningsansökningar, uppfylla domstolsbeslut eller medverka i rättsprocesser. Vi kan också välja att fastslå eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara oss mot rättsliga krav.

DATASÄKERHET

Merivaara är angeläget om att skydda de personuppgifter du delar med oss, och vi har vidtagit alla nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Vi kräver att våra anställda och personuppgiftsbiträden respekterar din rätt till integritet och sekretess.

Merivaara bevarar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser. I synnerhet, och om det inte strider mot någon lagstadgad skyldighet, raderar Merivaara dina personuppgifter när du informerar Merivaara att du inte vill att Merivaara behandlar dina personuppgifter i fortsättningen.

FÖRFRÅGNINGAR

Om du är medborgare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vill fråga om de personuppgifter som Merivaara innehar om dig, kontakta Merivaara. 

ÄNDRINGAR I POLICYN

Merivaara kan då och då göra ändringar i denna policy. Ändringarna meddelas genom att ändra avsnittet ”senast uppdaterad” i dokumentet och kan också under en begränsad tid visas i ett välkomstmeddelande vid inloggning på webbplatsen. Vi uppmuntrar våra kunder att regelbundet kontrollera om policyn blivit uppdaterad.

COOKIES

Merivaara använder cookies för att lagra uppgifter om webbläsarversion, IP-adress och operativsystem och för att förbättra din webbupplevelse. En cookie är en liten textfil som placeras på datorns hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till datorn. Cookies tilldelas unikt till dig och kan endast läsas av en webbserver på den domän som utfärdade cookien till dig.

VAD ÄR COOKIES?

För att moderna webbplatser ska fungera enligt användarens förväntningar, måste de samla in viss grundläggande information om användarna. För att kunna göra det skapar webbplatsen små textfiler som placeras på användarens datorer – dessa filer kallas cookies.

Cookies uträttar olika saker som gör att användarens upplevelse av internet blir smidigare och mer interaktiv. Cookies används exempelvis för att minnas användarens preferenser om webbplatser de besöker ofta, komma ihåg användar-ID och göra navigeringen mellan sidor mer effektiv. Många, men inte alla, uppgifter som samlas in är anonyma, även om vissa är utformade för att upptäcka navigeringsmönster och ungefärlig geografisk plats för att förbättra användarupplevelsen.

HUR VI ANVÄNDER COOKIES

Cookies används för att lagra och hämta viss information på din dator när du besöker Merivaaras webbplats eller Extranet. Det görs för att säkerställa att vårt innehåll är relevant för dig och därigenom förbättra upplevelse av webbplatsen. De cookies vi använder möjliggör bland annat att användare kan logga in på webbplatsen och att vi kan beräkna (anonymt) hur många besökare webbplatsen har.

Vi tror att användarnas upplevelse av webbplatsen påverkas negativt om de väljer att inte acceptera de cookies vi använder.

HUR KAN ANVÄNDARE KONTROLLERA COOKIES?

Som användare ska du vara medveten om att alla inställningar går förlorade om cookies raderas, och många webbplatser fungerar inte korrekt eller förlorar vissa funktioner. Merivaara rekommenderar därför att du inte stänger av cookies när du använder www.merivaara.com eller någon annan av våra webbplatser.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan ändra inställningarna i webbläsaren till att radera cookies eller förhindra automatiskt godkännande. Webbläsare ger i allmänhet möjligheten att se vilka cookies som för närvarande är installerade och att acceptera, förkasta eller ta bort cookies, blockera cookies från tredje part, blockera cookies från vissa webbplatser, acceptera alla cookies och be om en avisering när en cookie installeras. Inställningarna kan ändras via webbläsarens meny för ”alternativ” eller ”inställningar”. Webbläsarens hjälpavsnitt ger vanligen detaljerad information om hur man gör.

SAMTYCKE

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att cookies placeras på din enhet. Om du väljer att inte ta emot våra cookies kan vi inte garantera att din upplevelse av webbplatsen blir lika givande som den annars hade varit.